Teaterrytmik

Udgivet af Susanne Noer

Teaterrytmik er en interaktiv teaterfortælling som kombinerer musik, teater og bevægelse. I teaterrytmik oplever børnene spændende fortællinger (og bliver inddraget i forløbene gennem sang, musik og ved at lege og dramatisere med.)

I lighed med en teaterforestilling møder børnene én (eller flere) karakterer fx Karla Kageform som er en klovneagtig figur, der tager børnene med ind i et musikalsk fortælleunivers med en handling som omdrejningspunkt.
Børnene inddrages og er aktive - oplever, lytter, synger, spiller, smager, rører, leger og bruger sanserne igennem hele fortællingen. De "går på opdagelse" og deres sanser, musikalitet, nysgerrighed og aktive medvirken stimuleres.

Det er en mangfoldig oplevelse, hvor rekvisitter, små instrumenter, sange, forunderlige lyde og genstande indgår.


De forskellige karakterer

Forslag til forløb

Som en del af teaterrytmikken er det muligt at booke forestillingen “Emma i Frugthaven” og opleve karaktererne Fru Vinteræble, Stikkelsbærdrengen og Hr Fugleskræmsel i forestillingen, inden man bestiller teaterrytmik forløbene. Børnene får på denne måde et forhåndskendskab til karaktererne og vil genkende dem i det interaktive forløb i teaterrytmikken.

Booking forslag

Man kan bestille et samlet forløb over 4 dage, hvor forestillingen og 3 teaterrytmikforløb indgår. Man aftaler dagene og det er muligt at tilrettelægge det, så det passer ind i Jeres kalender.

Samlet pris for forestilling og 3 teaterrytmikforløb 4800 kr.

Pris for teaterforestilling “Emma i Frugthaven” 3600 kr.

Pris for et teaterrytmikforløb 650 kr.

Pris for et længere forløb med teaterrytmik fx 5 gange fordelt over fx 5 uger med varierende indhold og karakter 2000 kr.

Alle priser er incl moms og excl transport.

Forløbene  kan tilpasses aldersgruppen, alt efter om det er børnehavebørn eller skolebørn.

De kan sammensættes som man ønsker det. Ring og hør forslag.